Wat is remote helpdesk ?

Om sneller te kunnen reageren is het nu mogelijk via internet (van om het even waar) je computerscherm over te nemen. Met een speciaal klein programmaatje
en een sterk paswoord kan een informatica-technieker om je pc kom kijken zonder zich tot bij jou thuis te verplaatsen. Door in te loggen op je computer zit
de technieker als het ware voor jou scherm en kan hij alles doen alsof hij voor je computer zit.

Wat zijn de voordelen ?

Zoals hierboven reeds aangehaald is het niet meer nodig dat een technieker bij jou ter plaatse komt. Dit bespaart (verplaatsings)tijd en (verplaatsings)kosten.
Tevens kan veel sneller gereageerd worden op jou probleem omdat we eigenlijk van overal waar we een internetaansluiting hebben kunnen inloggen op je pc.

Praktisch ...

We installeren een klein programmaatje op je pc dat constant in de achtergrond draait. In het programma zit een sterk paswoord dat enkel door ons gekend is.
Telkens wij een oproep krijgen van jou loggen we met jou toestemming in op je PC en moeten we dit sterke paswoord inbrengen alvorens contact met jou pc
te krijgen. Deze software is gratis. Het enig dat we moeten doen is deze software op je pc installeren, maar dat kan bij een eerste bezoek.

(deze software kan enkel door ons geïnstalleerd worden omdat wij alleen het geldig paswoord hebben)

Klik hier onder als je gevraagd wordt om "Team Viewer" te downloaden. Voer het programma gewoon uit.

TeamViewer NL of TeamViewer FR