Cursusmateriaal - Netwerken

Thuisnetwerken
  Labo 1 - Aanmaken en gebruik van een UTP-netwerk
  Labo 2 - Installatie van een netwerkkaart en software
  Labo 3 - Installatie van Windows XP Professional
  Netwerkdrive aanmaken van op je bureaublad
  Toekennen van een IP-adres aan een netwerkkaart
  Enkele belangrijke TCP/IP-commando's
   
Servernetwerken
Installatie van Windows Server 2003
  Aanmaken van een Windows-domein
  Een vast IP-adres toekennen aan een server
  Plaatsen van een Windows XP-pc op het domein
  Aanmaken van gebruikers op een domein
  Toegangsrechten voor gebruikers
  Planning voor het opzetten van een Windows-domein

Dit cursusmateriaal mag vrij gebruikt worden - we vragen evenwel van een duidelijke bronvermelding te willen opnemen in je eigen teksten

"Frank Van Oost - Cursusnota's Thuisnetwerken - september 2008 - www.frankvanoost.be"
"Frank Van Oost - Cursusnota's Servernetwerken - september 2008 - www.frankvanoost.be"